WordPress

Configuratiefout

Je wp-config.phpbevat een lege databasetabelprefix. Dit wordt niet ondersteund.